Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 18 maart 2020

Bromic heeft dit privacybeleid opgesteld om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te beschrijven. De verwerking van persoonlijke gegevens die zijn verzameld via onze websites en andere gerelateerde diensten (tezamen “Diensten”) is beperkt tot de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Gegevens die u aan ons verstrekt

We ontvangen bepaalde informatie wanneer u onze Diensten gebruikt of wanneer u contact met ons opneemt. De persoonlijke informatie die we verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot, uw voornamen en uw achternaam, adres (straat, staat, postcode en stad), telefoonnummer, e-mailadres, bouwprojectinformatie, bankrekeninggegevens, zoals evenals alle andere informatie die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per correspondentie of telefonisch. We verzamelen al deze informatie van u om:

 • u aan te spreken met uw naam;
 • uw vragen te verwerken en te beantwoorden;
 • de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren;
 • te reageren op vragen en/of klachten;
 • u te informeren over wijzigingen in onze programma’s en diensten;
 • klantenservice en ondersteuning te bieden;
 • hulp te bieden bij het ontwerpproces voor bouwprojecten;
 • de garantieregistratie van producten uit te voeren;
 • u een nieuwsbrief of advertenties te sturen;
 • potentiële sollicitaties op te slaan en af tehandelen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen indien van toepassing, zoals het verzamelen van informatie die nodig is voor belastingaangifte

Gegevens verzameld via technologie

We kunnen de informatie die we van u verzamelen ook combineren met informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid ervan te verbeteren. Naast de informatie die we verzamelen, zoals hierboven beschreven, gebruiken we technologie zoals browsertype, browserversie, besturingssysteem, Internet Protocol (IP)-adres (een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u internet gebruikt, dat van sessie tot sessie kan verschillen), domeinnaam, unieke apparaat-ID’s, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op bepaalde webpagina’s hebt doorgebracht, informatie over hoe u onze Diensten gebruikt en andere diagnostische gegevens. We gebruiken ook cookies (zoals hieronder beschreven en in ons Cookiebeleid) en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en de oplossingen en informatie waarnaar u hebt gezocht en die u hebt bekeken. Zoals de meeste internetdiensten, verzamelen we deze gegevens automatisch en slaan we deze op in logbestanden telkens wanneer u onze Diensten gebruikt. We verzamelen al deze informatie:

 • om analyses of waardevolle informatie te verstrekken zodat we onze diensten en communicatie kunnen verbeteren;
 • om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) of Diensten te verbeteren;
 • voor het aanbieden en onderhouden van onze website(s);
 • om het gebruik van onze website(s) te monitoren;
 • om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies;
 • om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt terwijl u een website bekijkt. We kunnen zowel sessiecookies (die verlopen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw computer blijven staan totdat u ze verwijdert) gebruiken om u een persoonlijkere en interactievere ervaring op onze websites te bieden.

Analytics

Analytics gebruikt cookies, scripttags en scripts om informatie te verzamelen en op te slaan, zoals hoe gebruikers omgaan met onze Diensten, prestatiestatistieken van browsers en sites, fouten die gebruikers tegenkomen bij het gebruik van onze Diensten, apparaat-ID’s, hoe vaak gebruikers de websites bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, en welke andere sites ze hebben gebruikt voordat ze naar de websites kwamen. We gebruiken de informatie die we krijgen van Google Analytics alleen om onze websites en onze Diensten te verbeteren. Zie de volgende links voor meer informatie over Google Analytics:

Getuigenissen

We tonen naast andere aanbevelingen ook persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze websites. Met uw toestemming kunnen we uw testimonial samen met uw naam plaatsen. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via enquiries@bromic.com.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ouders of voogd toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van deze gegevens. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 18 jaar. Om deze reden raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zorgen er dan voor dat deze gegevens worden verwijderd.

Openbaarmaking aan derden

We kunnen uw informatie ook aan derden bekendmaken in goed vertrouwen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de overeenkomst uit te voeren;
 • om de rechten en eigendom van Bromic te beschermen en te verdedigen;
 • mogelijke misstanden in verband met de website(s) te voorkomen of te onderzoeken;
 • de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website(s) of het publiek te beschermen;
 • ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Relevante voorbeelden van dergelijke openbaarmaking zijn onder meer het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het gebruik van deze gegevens om correct te reageren op vragen of klachten. We kunnen ook externe bedrijven en personen in dienst nemen om de website(s) te faciliteren, om de website(s) namens ons te leveren, om websitegerelateerde verkoop- en marketingactiviteiten uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze website(s) wordt/worden gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. Houd er rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen overdragen naar de Verenigde Staten of Australië en ze daar verwerken. Uw instemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

Bromic zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Gegevensretentie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen en zullen deze informatie niet langer bewaren dan vijf (5) jaar nadat de gegevens niet langer nodig zijn of die doeleinden, op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten bestaan in het tegendeel, zoals in het geval van wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Wij willen u informeren over uw rechten met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Volgens de Europese wetgeving hebben individuen het recht op:

 • Toegang tot hun persoonlijke gegevens 
  Individuen hebben recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen en kunnen een kopie van deze gegevens verkrijgen door contact met ons op te nemen.
  • Rectificatie 
   Personen hebben het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onvolledig en/of onjuist zijn en kunnen een verzoek tot rectificatie indienen. U kunt (een deel van) uw persoonlijke gegevens in uw account wijzigen door uw profiel aan te passen of door contact met ons op te nemen.
  • Verwijdering 
   In sommige omstandigheden hebt u het “recht om vergeten te worden”. Die omstandigheden zijn onder meer:
   • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of verwerkt;
   • U trekt de (uitdrukkelijke) toestemming die je eerder hebt gegeven om de gegevens te verwerken in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
   • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt legitieme, dwingende redenen die zwaarder wegen dan onze belangen en redenen voor het verwerken van uw gegevens;
   • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden;
   • U bent jonger dan 18 jaar en onze website heeft uw persoonsgegevens verzameld;
   • We zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen na de door de wet of andere regelgeving gestelde termijnen;
   • Er zijn (niet langer) rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens.

U kunt wijzigingen (voor inzage, correctie, bijwerken) of verwijdering aanvragen door ons een e-mail te sturen.

 • Beperking van de verwerking 
  Individuen behouden zich het recht voor om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te minimaliseren. Als we worden geïnformeerd dat we onjuiste persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we deze gegevens niet gebruiken totdat deze zijn gecorrigeerd. We zullen bovendien de verwerking van gegevens beperken als de verwerking onwettig of niet langer nodig is, of als u zich verzet tegen het wissen van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan.
 • Overdraagbaarheid van gegevens 
  U behoudt zich het recht voor op overdraagbaarheid van gegevens, dwz om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt.
 • Bezwaar 
  Individuen behouden zich het recht voor bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bromic onderneemt redelijke stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in een poging om ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking te voorkomen. Ondanks deze maatregelen moet u weten dat we de beveiligingsrisico’s van persoonsgegevens niet volledig kunnen elimineren. Geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Alle inhoud die u plaatst tijdens het gebruik van de Diensten is op eigen risico. Als u vragen hebt over beveiliging op onze websites of Services, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contact

Bromic EU
Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht, Netherlands
Tel: +31 73 704 1029

Klachten

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of verwerken, neem dan contact met ons op. Mocht de situatie niet naar uw tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Updates van ons privacybeleid

Bromic kan dit privacybeleid wijzigen. Als er een wijziging wordt aangebracht, zullen we de 
“laatst bijgewerkte” datum aan het begin van het document wijzigen. Als dergelijke wijzigingen wezenlijk zijn, wordt een kennisgeving van de wijzigingen samen met het herziene privacybeleid geplaatst voordat de wijziging van kracht wordt.